CORREGGIO

Wszystkie te zmiany nie mogły , się nie odbić na sztuce. Rzecz szcze-gólna, że pewne znamiona odwrotu od harmonii rozwiniętego renesansu, i to wyjątkowo wczesne, da się już stwierdzić u tak typowego, tak klasycznego przedstawiciela tego okresu, jak Rafael, w niektórych późnych jego obrazach: w Świętej Cęcylii, w Madonnie Sykstyńskiej, a zwłaszcza w Transfiguracji.

Pierwiastki rozwiniętego renesansu przeważają jeszcze w twórczości wybitnego przedstawiciela szkoły parmeńskiej Ant onia Allegri da Correggio, zwanego krótko Correggiem (1494-1534), jakkolwiek nie brak u niego przejawów schyłkowych. Wyszedł on ze szkoły ferraryjskiej, następnie kształcił się na dziełach Mantegni w Mantui, w r. 1518 zetknął się w Rzymie z dziełami Rafaela i Michała Anioła oraz oczywiście z antykiem. Malował freski, obrazy ołtarzowe i obrazy treści mitologicznej, te ostatnie z silnym nalotem wyrafinowanego erotyzmu, w czym dopatrywać się można porenesansowego’nastroju. Nawiązując do zdobyczy Leonarda da Vinci w zakresie operowania światłem i sfumatem roztapia Correggio postacie w świetle, zmiękcza i rozpyla ich kontury, nadaje obrazom ma- lowniczość, w następstwie czego można go do pewnego stopnia uważać za poprzednika malarzy baroku, a nawet rokoka, w których to epokach dzieła jego cieszyły się wielkim uznaniem. W dekoracji dwóch kopuł w Parmie, w katedrze i w S. Giovanni Evangelista, przedstawia przestworza’nieba zalane światłem, które jest istotnym tematem jego utworów. Ogromne postacie siedzące na obłokach tworzą plan dolny, im wyżej, tym bardziej intensywne światło zaciera kontury, postacie zdają się w nim topnieć i niknąć. U Mantegni w Camera degli Sposi w Mantui jest iluzjo- nizm oparty na zdobyczach perspektywy linearnej, u Correggia także iluzjonizm malowniczy, polegający na zastosowaniu perspektywy również barwnej i powietrznej. Rozlane w atmosferze i drgające światło stwarza złudzenie: ruchu w przestrzeni, a celem takiego ujęcia formalnego jest w wypadku tych fresków o treści religijnej wzmożenie uczucia religijnego i wprowadzenie widza w stan ekstazy, prowadzący do wizji. To zjawisko zapowiadające już barok.

One Response to “CORREGGIO”

Leave a Reply

Kategorie
Przyjacielskie strony
    System reklamy Test
Linki